Gimnazjum nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
"Przy Łazienkach Królewskich"
w Warszawie
Historia szkoły
Łazienki patronem szkoły
Szkolne abc...
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Strefa uczniów
Sport
Doradztwo zawodowe
Uczeń uzdolniony
Biblioteka
Osiągnięcia
Samorząd Szkolny
Tutoring
Koło naukowe
Koło Varsavianistyczne
Strażnik Pamięci
Konkursy
Projekty i programy
Integracja
PCK w naszej szkole
Stołówka
Ogłoszenia
ul. Podchorążych 49/61
00-722 Warszawa
tel. (22) 841 71 61
gim7m@pro.onet.pl
Strona główna
E-dziennik
Facebook
Kalendarz
Informator
Rekrutacja
Zebrania
BIP
Dzwonki
Podręczniki

Wkrótce egzamin

Witam Was Drodzy Uczniowie!

Może zechcecie rozwiązać kilka zadań z historii.
Ćwiczeń nigdy nie za wiele.


Test 1.     
Verdun (test przyjął nazwę od pierwszego zadania).


1. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w luki numery od 1 do 5. Nr 1 wpisz obok tego wydarzenia, które było chronologicznie pierwsze.

A. Bitwa pod Verdun ________________

B. Bitwa pod Tannenbergiem _______________

C. Przystąpienie USA do wojny  _________________

D. Zawieszenie broni na frocie zachodnim __________________

E. Pokój brzeski (wycofanie się Rosji z wojny) ______________________

______________________________________________________________________
2.
Obejrzyj zdjęcie i oceń prawdziwość każdego zdania.


Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.   

I. Fotografia została zrobiona przed wybuchem I wojny światowej.                  P                F 

II. Jednym ze sfotografowanych żołnierzy jest przyszły dowódca I Brygady Legionów Polskich.        P     F   

III. W sierpniu 1914 r. Kielce znajdowały się w granicach zaboru rosyjskiego.     P           F       


3. Połącz w pary odkrywców, wynalazców i naukowców z ich dokonaniami dopisując wynalazek lub odkrycie do nazwiska

A. produkcja taśmowa - ____________________

B. żarówka elektryczna - ______________________________

C. Samochód z silnikiem spalinowym - _______________________________

D. Odkrycie pierwiastków promieniotwórczych - _____________________________________

  Maria Skłodowska-Curie, Karl Benz, Henry Ford, Tomasz Edison,

_____________________________________________________________________
4.Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Plakat wzywa do wstępowania do

A. Błękitnej Armii

B. Polskiej Organizacji Wojskowej.

C. Legionów Polskich.

D. Legionu Puławskiego.
_______________________________________________________

5.

My z Tobą Boże rozmawiać chcemy,
lecz Vater unser1 nie rozumiemy
i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
boś ty nie Vater, lecz Ojciec nasz 


1. Vater unsere (niem.) - Ojcze nasz

Wskaż poprawną odpowiedź.

Którego wydarzenia dotyczy zaprezentowany poniżej fragment wiersza?

A. Strajku dzieci we Wrześni w 1901 r.
B. Represji rosyjskich stosowanych przeciwko unitom.
C Strajków szkolnych w Królestwie Polskim w latach 1905-1907.
D. Represji stosowanych wobec uczestników powstania styczniowego.